ANBI

Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Naam:
Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens

RSIN: 8538.20.648

Postadres: Elshoutbuurt 1, 8823 SV Lollum

Doelstelling:
Het beheren, in stand houden en exploiteren van de monumentale kerkgebouwen (Buorren 9 te Waaksens en Kerkstraat 1 te Lollum). Met bijbehorende begraafplaatsen, alsmede overige onroerende zaken.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • contacten met de PKN Lollum/ Waaksens en St. Tjerkerestauraasje L/W en diverse organisaties en overheden.
  • verkrijgen van subsidiegelden en donaties.
  • laten uitvoeren van restauratie en onderhoud, alsmede benodigde middelen voor exploitatie.

Namen en functies bestuurders:
Johannes Mulder, voorzitter                 lolkjemulder@live.nl

Karin van Hoeve, secretaris                  karinvnhv@gmail.nl

Douwe de Boer, penningmeester       douwedeboeramels@gmail.com

Epke Twijnstra, lid                                  e-twijnstra@home.nl

Beloningsbeleid bestuurders:
niet van toepassing

Beloningsbeleid directie en/of personeel:
niet van toepassing

Aktueel verslag activiteiten over 2013:
opgericht op 13 maart 2014.

financieel verslag 2021
financieel verslag 2019/2020
financieel verslag 2018
financieel verslag 2017
financieel verslag 2015/2016
financieel verslag 2014