Doarpstsjerken Lollum-Waaksens

Lollum

Hubertuskerk in Lollum

Waaksens

Thomaskerk in Waaksens

*Foto met de klaprozen is gemaakt door Gerrie Folkerts